• 9th Floor, Building CAVI, 51D Dinh Bo Linh Street, Ward 26, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City Tầng 9, Tòa nhà CAVI, 51D Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
    (+84 8) 98318929