Diamond Star bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ đầu năm 2014 và hiện nay đã cung cấp sản phẩm phẩm tài chính tại 35 tỉnh thành trên toàn quốc với hai văn phòng tại TP.HCM và Hà Nội.

Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ trên thị trường tiếp thị kỹ thuật số.

Tại thời điểm tháng 10/2018, chúng tôi đã quy tụ được hơn 2000 nhân viên kinh doanh và theo dự tính, số lượng nhân viên sẽ tăng lên đến 10,000 vào cuối năm 2020.

Các đối tác chính của Rainbow  bao gồm tất cả những ngân  hàng hàng đầu, công ty tài chính và bảo hiểm. Ngoài ra, một số đối tác khác đang ở giai đoạn hứa hẹn sẽ hợp tác. Mục tiêu của chúng tôi là sẽ hợp tác tác được với 9 ngân hàng địa phương hàng đầu, 3 ngân hàng có vốn nước ngoài hàng đầu, 3 công ty tài chính tiêu dùng, 6 công ty bảo hiểm nhân thọ và 4 công ty bảo hiểm tổng hợp