1. Đưa ra những mức giá đề nghị tốt nhất để thương lượng với người bán

2. Đọc kỹ mô tả chi tiết về sản phẩm và tìm hiểu thông tin cẩn thận

3. Đọc bài đánh giá về sản phẩm trên diễn đàn

4. Thêm những sản phẩm bạn thích trong mục danh sách hiển thị để có thêm sự so sánh

5. Đảm bảo thông tin bạn đăng ký được kiểm soát trên màn hình cá nhân

6. Bạn phải biết chính xác khoản thanh toán bạn lựa chọn trước khi bạn gặp người bán

7. Vui lòng xem qua danh mục kiểm tra của người mua để kết thúc giao dịch trước khi bạn gặp người bán