Làm thế nào để đăng tin bán xe trên website?

Bạn có thể liên hệ đường dây nóng trên website và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn  

Thông tin của tôi có được giữ bí mật với người bán không??

Danh tính của bạn sẽ được giữ bí mật đối với người mua trừ khi có chỉ thị khác

Tôi có cần tương tác với người mua hay không?

Có. Người mua và người bán cần phải tương tác thường xuyên với nhau

Làm sao người khác có thể mua xe của tôi?

Bạn sẽ nhận được sự quan tâm của người mua thông qua thông tin về chiếc xe của bạn trên website

Làm sao có thể kiểm tra xe trước khi mua?

Người bán và người mua sẽ sắp xếp một cuộc hẹn để gặp nhau

Có bất kỳ chi phí liên quan đến việc kiểm tra xe đạp hay không?

Người mua và người bán sẽ cân nhắc trong một số trường hợp cần thiết