LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐĂNG TẢI THÔNG TIN?

MyBike là một nền tảng cung cấp dịch vụ tự phục vụ, cho phép người bán để dễ dàng bán chiếc xe của họ ở một mức giá tốt nhất. Là một người bán, trách nhiệm của bạn là quản lý và cập nhật các thông tin. Bạn có thể sử dụng ứng dụng di động của MyBike (dành cho người dùng của Android và iOS) hoặc trang web để tải lên một danh sách trên nền tảng này.

Các bước thực hiện để đăng tải thông tin trên ứng dụng di động của Mybike:

Bước 1: Nhấp chuột vào nút “Bán xe” trong menu chính

Bước 2: Chọn loại phương tiện và điền các thông tin cơ bản: Hãng xe, dòng xe, Năm và TRIM

Bước 3: Mô tả khác (nếu có) và tạo ra một tin bán hàng

Bước 4: Đăng ký / Đăng nhập tại MyBike

Bước 5: Nhấn vào nút Thanh toán & Kích hoạt, chọn Thanh toán ngay hoặc Thanh toán sau để thực hiện việc niêm yết Bước 6: Chia sẻ tin bán hàng

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐĂNG HÌNH ẢNH?

Bản tin bán hàng cần đảm bảo độ sắc nét và rõ ràng của hình ảnh được đăng tải. Tải lên tối thiểu 4-5 hình ảnh của chiếc xe bao gồm cả bên trong và bên ngoài (nếu có) để người mua có thể có cái nhìn rõ ràng về sản phẩm đó. Bạn có thể dễ dàng tải lên hình ảnh trong khi tạo ra bản tin thông qua ứng dụng di động MyBike cho người dùng Android hoặc iOS hoặc trên website.

a. Nhấp chuột vào nút "Thêm ảnh"

b. Chọn ảnh từ thư viện hoặc từ điện thoại của bạn

c. Tải hình ảnh được lựa chọn

d. Nhấn vào nút “Hoàn tất"