1. CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ TRÊN INTERNET

Công ty tư vấn tài chính Diamond Star cam kết để đảm bảo sự an toàn của thông tin khách hàng thông qua cổng thông tin này. Xin vui lòng đọc "Chính sách về quyền riêng tư trên Internet" để hiểu được cách thức mà chúng tôi cố gắng xây dựng sự tin tưởng của khách hàng cũng như chính sách bảo mật của trang web. Chính sách bảo mật áp dụng cho khách hàng truy cập trực tuyến vào trang chủ của trang web Mybike và các trang có liên quan.

2. THU THẬP THÔNG TIN

Việc thu thập thông tin trên trang web được thiết kế để phù hợp cho người dùng và giúp chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ tốt hơn cho họ.

3. SỬ DỤNG THÔNG TIN

Những thông tin mà Diamond Star thu thập sẽ được sử dụng để trả lời bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm của khách hàng với các chương trình trên trang web, bao gồm các thông tin nói chung khi người dùng đăng ký: Tên, Số điện thoại, Email, Tên công ty (nếu có)

4. CÁC TRANG WEB KHÔNG THUỘC DIAMOND STAR

Công ty tư vấn tài chính Diamond Star không chịu trách nhiệm về chính sách bảo mật cũng như nội dung của bất kỳ trang web trên Internet có đường dẫn đến các trang web của Diamond Star. Xin lưu ý rằng khi bạn nhấp chuột vào các trang web bên ngoài trang web Mybike, bạn được chuyển đến một trang web khác có thể không chịu sự quản lý của Diamond Star. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc chính sách bảo mật của các trang web này vì chính sách riêng tư của họ có thể khác với chúng tôi.

5. CHIA SẺ THÔNG TIN THU THẬP

Trang web của chúng tôi được thiết kế để giúp khách hàng dễ dàng đăng ký và tương tác.

6. BẢO VỆ THÔNG TIN THU THẬP VÀ AN TOÀN THÔNG TIN

Các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp sẽ được tiếp cận bởi một số nhân viên và đại lý của công ty tư vấn tài chính Diamond Star, người cần phải biết thông tin đó để phục vụ yêu cầu của bạn. Công ty Diamond Star duy trì các biện pháp và thủ tục và thực hiện theo quy định của pháp luật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Diamond Star sẽ lưu trữ các thông tin thu thập được trong phạm vi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.

7. THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI

Chính sách về quyền riêng tư trên Internet có thể được sửa đổi theo thời gian. Nếu một chính sách bảo mật thay đổi, chúng tôi sẽ cập nhật những thay đổi trên trang web này tại trang chủ của Mybike. Bạn có thể truy cập trang web này thường xuyên để đọc các bản cập nhật mới nhất về chính sách bảo mật trên Internet.

8. COOKIES

Chúng tôi sử dụng các thiết bị thu thập dữ liệu như "cookie" trên các trang nhất định của Website của chúng tôi. "Cookies" là những file nhỏ bố trí trên ổ cứng của bạn mà trợ giúp chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ tùy chỉnh. Chúng tôi cũng cung cấp một số tính năng mà chỉ có sẵn thông qua việc sử dụng một "cookie". Cookie cũng có thể giúp chúng tôi cung cấp thông tin hướng đến mục tiêu là các mối quan tâm của bạn. Cookies có thể được sử dụng cho dù bạn đăng ký với chúng tôi hay không. Chúng tôi sử dụng cookie để xác định trang nào đang được sử dụng. Điều này giúp chúng tôi phân tích dữ liệu về lưu lượng trên trang web và cải thiện trang web của chúng tôi để điều chỉnh nó cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này cho các mục đích phân tích thống kê. Ví dụ, chúng ta có thể sử dụng cookie để cá nhân hoá những kinh nghiệm của bạn tại trang web của chúng tôi; ví dụ, để nhận ra tên bạn khi bạn quay trở lại trang web của chúng tôi hay lưu mật khẩu của bạn trong lĩnh vực bảo vệ mật khẩu. Chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie để cung cấp cho bạn các sản phẩm, chương trình hoặc dịch vụ.